Zakład Usługowy-Usługi Drogowe Bogusław Szyca

Wykonujemy usługi w następujących branżach i zakresach:

Branża drogowa:

 • remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych remonterem Strassmayr STP 1008 
 • roboty ziemne
 • wykonywanie chodników, parkingów, placów i dróg z kruszyw, płyt betonowych, kostki betonowej
 • montaż oznakowania pionowego, barier ochronnych
 • bieżące utrzymanie dróg, (koszenie poboczy, naprawy elementów BRD, przepustów, skarp, odwodnień, odśnieżanie, zamiatanie mechaniczne dróg, chodników, placów )
 • odwodnienia dróg, placów, parkingów

Branża instalacyjna:

 • instalacje kanalizacji sanitarnej
 • instalacje kanalizacji deszczowej
 • instalacje wodociągowe

Branża budowlana:

 • nadzory budowlane 
 • wykonywanie konstrukcji stalowych
 • obiekty magazynowe, wiaty, zadaszenia, 
 • cięcie żelbetu i betonu, wiertnica do śr. 275 mm

Transport HDS + tandem niskopodwoziowy

Usługi sprzętowe minikoparka, koparko-ładowarka, miniładowarka