Zakład Usługowy-Usługi Drogowe Bogusław Szyca

  • Montaż barier ochronnych: łańcuchowych, rurowych, mostowych na terenie całej Polski (Szczecin, Trójmiasto, Białystok, Rzeszów, Kalisz, Zielona Góra....)

  • Rozbudowa Parkingu przy Starostwie Powiatowym w Chojnicach (niwelacja ternu, mur oporowy, nawierzchnie z kostki betonowej, zieleń)

  • Rewitalizacja centrum wsi Ostrowite, gm. Chojnice (nawierzchnie z kostki betonowej, odwodnienia)

  • Budowa ulicy Brzezińskiego w Człuchowie (wymiana kolektora KD i wodociągu, przyłączy KD, KS, W, nawierzchnie z kostki betonowej)

  • Plac zabaw „Krajlandia” w Krajence. (ogrodzenie i nawierzchnie)

  • Skwer wypoczynkowy w Czersku

  • Wybiegi dla koni (fundamenty, konstrukcja stalowa - produkcja i montaż, pokrycie dachowe)